Winkelwagen

Cart is empty

totaal: 0

Privacy Statement

 

Privacy statement The Pastry C.V.
Dit is de privacyverklaring van The Pastry C.V., geregistreerd onder KvK-nummer 80314058, gevestigd aan de Grote Esch 622 te Moordrecht. Als je na het lezen nog vragen hebt over je privacy dan kan je altijd contact met ons opnemen! Mail, bel of chat met ons voor meer informatie.

 

Persoonlijke gegevens
Als jij iets bestelt en een overeenkomst met ons aangaat, hebben we bepaalde (persoons)gegevens van jou nodig om ervoor zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die op jou als persoon betrekking hebben. We gaan altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om.

 

Welke persoonlijke gegevens dan?
The Pastry C.V.verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

We gebruiken de persoonsgegevens, zodat we contact kunnen opnemen over een bestelling, om onze diensten zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Om betalingen te kunnen verrichten en aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen. Daarnaast kunnen we je zo persoonlijke advertenties laten zien op andere sites, onze eigen site verbeteren door het bezoekersgedrag te analyseren en het uitwisselen van gegevens met derden om onze dienst goed uit te kunnen voeren. Bovendien kunnen we je zo beter op de hoogte houden van onze nieuwe producten en mooie aanbiedingen, via onze nieuwsbrieven!

Grondslag verwerking
Volgens de AVG moeten wij goede redenen (‘grondslagen’) hebben, om persoonsgegevens te verwerken. thepastry.nl houdt de volgende grondslagen aan:

Bij het verlenen van de diensten van The Pastry C.V. worden persoonsgegevens verwerkt. The Pastry C.V. verwerkt uitsluitend gegevens die we nodig achten voor het verbeteren van onze dienstverlening. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die wij hebben verzameld over jou en je gebruik van onze diensten. Deze grondslag voor het verwerken is de overeenkomst die je met ons bent aangegaan. Ook kunnen wij persoonsgegevens van jou verwerken door het bezoeken van de website thepastry.nl, indien je hiervoor toestemming hebt gegeven.

Noodzaak verwerking
Zonder complete persoonsgegevens kunnen wij geen bestellingen volledig verwerken en laten bezorgen. Daarom is de verwerking van je persoonsgegevens voor ons noodzaak om de dienstverlening uit te voeren. Wanneer er voor een specifieke doeleinden met betrekking tot jouw persoonsgegevens expliciet toestemming is vereist, vragen wij hier separaat toestemming voor. Hieronder wordt verstaan het bewaren van speciale foto’s e.d. die gedurende 14 maanden bewaard blijven na het afronden van een bestelling. Wij doen dit om bestellingen die je daarna nog plaatst, sneller te kunnen plaatsen, behandelen en verwerken.

Geautomatiseerde besluitvorming
Als er sprake is van enige geautomatiseerde besluitvorming, wordt deze besluitvorming verricht door computersystemen en/of computerprogramma’s, zonder tussenkomst van menselijk handelen. In zo’n situatie, is de betrokkene zelf verantwoordelijk voor de gegevens die zij of zij verstrekt en die ten tijde van de geautomatiseerde besluitvorming worden gebruikt. Indien de gegevens niet juist of onvolledig blijken te zijn, komt schade ten gevolge hiervan voor rekening en risico van de betrokkene. Hiermee bedoelen wij ook het niet, niet tijdig of foutief uitvoeren van de overeenkomst.

 

Bewaartermijn
Uiteraard houdt The Pastry C.V. zich aan de relevante wet- en regelgeving als het gaat om de verwerkte persoonsgegevens. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet-of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk!

 

Verwerking door derden
The Pastry C.V.deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Op The Pastry C.V.kan een wettelijke verplichting rusten om persoonsgegevens met derden te delen. Indien met derden persoonsgegevens wordt gedeeld, worden hiervoor verwerkersovereenkomsten gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 

Beveiliging persoonlijke gegevens
The Pastry C.V. neemt het beschermen van jouw persoonsgegevens serieus en neemt rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst van de uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De beveiligingsmaatregelen die we onder meer hebben genomen vertellen we je hier:

 

Website
Door de website te gebruiken stem je in met de disclaimer. The Pastry C.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. The Pastry C.V.aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten op de website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van The Pastry C.V.voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

 

Cookies
Wij maken gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door je bezoek aan een website worden meegestuurd om je gebruikerservaringen efficiënter te maken. Wij gebruiken de functionele cookies zodat de website er goed uit ziet zodat je deze makkelijk kunt gebruiken.

Verder vragen we bij het eerste bezoek aan onze website of we ook tracking cookies mogen gebruiken. We gebruiken onze tracking cookies om advertenties te laten zien op andere websites en social media. Wil je meer weten over onze cookies? Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Alle informatie staat hier vermeld.

We gebruiken bij elk bezoek Google Analytics (en hun cookies). Wij hebben met hen een bewerkersovereenkomst gesloten. Je IP-adres wordt naar Google toe geanonimiseerd en onze gegevens bij Google Analytics worden niet gedeeld met andere diensten.

 

 

Browserinstellingen
Als je niet wilt dat websites cookies plaatsen kun je de browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt je een waarschuwing en dien je toestemming te geven voor de cookie. Als je geen toestemming geeft kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. Ook kan je geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet je de browserinstellingen aanpassen via voorkeuren en vervolgens kan je de privacy instellingen aanpassen.

 

 

Klachten
Indien u een klacht heeft over de wijze waarop The Pastry C.V. met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website, per e-mail ([email protected]) of telefonisch via (0616238103). Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt The Pastry C.V.u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. The Pastry C.V.zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie.

 

 

Wijzigingen Privacy Statement
The Pastry C.V.kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houdt daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Deze versie is voor het laatst geüpdatet op 20-08-2023.

 

 

Cookies The Pastry
Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

De cookies die The Pastry C.V. gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).
Op de website van The Pastry C.V. worden tevens cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Google Analytics is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens Dit heeft tot gevolg dat The Pastry C.V. informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via [email protected].

link naar het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

 

Rechten van betrokken
Als betrokkene heeft u de volgende rechten: